Norskt omslag Alltid hos dig

Så ser det norska omslaget till Alltid hos dig ut.