Tyskt omslag Alltid hos dig

Så ser det tyska omslaget till Alltid hos dig ut.