Göran Rosenberg och mod

I sin fantastiska bok ”Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz” skriver Göran Rosenberg om bristen på mod hos många opinionsbildare och journalister under tiden före och under det andra världskriget. Ett undantag var dock signaturen BJ. Göran Rosenberg visste inte vem denne orädde och stridbare skribent var, men det gjorde jag. BJ var min farfar, Bernhard J-son Ernestam, som redan under början av trettiotalet läste Hitlers ”Mein Kampf” när den kom ut på svenska och omedelbart skrev flammande artiklar i diverse svenska tidningar, där han varnade för den farsot som hotade Europa. När kriget sedan bröt ut hade farfar och farmor judiska flyktingar boende hos sig, människor som sedan flyttade främst till Israel eller USA, där de ofta höll kontakten med Bernhard och Zelmi. Om detta skriver jag i Marionetternas döttrar, där farfar har inspirerat till advokaten i boken. Farfar utsattes för stark kritik och hot för sina artiklar. Jag har alltid beundrat hans mod och hans förmåga att förutse ett skeende. När jag berättade för Göran Rosenberg om vem BJ var skrev han tillbaka att människor som han borde framhållas oftare. Jag håller helt och fullt med. Marionetternas döttrar är på många sätt en tribut till min farfar.