Fin recension för Öga för öga, tass för tass

Bibliotekstjänst (BTJ) hör till de första som recenserar en nyutkommen bok och omdömet de ger är tungt vägande. Därför är jag jätteglad för att Öga för öga, tass för tass har fått en fantastiskt fin recension av BTJ (lektör Lilian Fredriksson, häftepos 15101247). De skriver bland annat att ”Spänningsinslagen är utmärkt hanterade och den krypande olustkänslan av att det är något som inte stämmer tilltar, vilket ökar den dramatiska nerven. En eloge för det stramt och väl hanterade slutet. Författaren är uppenbarligen väl förtrogen med katter och deras beteenden, vilka skildras insiktsfullt.”  Även de ”perfekt fångade kattillustrationerna” får beröm för att de ”understryker katternas karaktärer”.
Beröm alltså även till duktiga illustratören Lina Bodén.
Katter. Illustrationer av Lina Bodén till boken Öga för öga, tass för tass.
Katter. Illustrationer av Lina Bodén till boken Öga för öga, tass för tass.