Engelska katter

Illustration ur Öga för Öga, tass för tass.
Illustration ur Öga för Öga, tass för tass.
Nu finns provläsning av Öga för öga, tass för tass också på engelska. Översättningen är gjord av Susan Beard, som även tidigare har tagit sig an mina texter och tolkat ord, meningar och uttryck på ett fantastiskt skickligt sätt.