Fantastiska recensioner i Femina och ELLE

Två av Sveriges största damtidningar, Femina och ELLE, har givit Den sårade pianisten fantastiska recensioner.

 

I Den sårade pianisten beskriver Maria Ernestam med finlitterär penna den vänskapliga tvåsamheten mellan barndomsvännerna Veronica och Marieke som det enda som betyder något, speciellt när Veronicas extramamma dör,

 

skriver Feminas Maria Marteleur. Hon fortsätter:

Minsta skiftning i beteenden noteras. Varje mänsklig reaktion, varje enstaka händelse analyseras. Det här är en roman som drabbar mig på djupet och som berör. På riktigt.

 

ELLE skriver:

Maria Ernestam är en av ELLEs svenska favoritförfattare, och hennes skickligt byggda romaner innehåller alltid intressanta och skruvade överraskningar. Den nya boken, Den sårade pianisten, handlar om Veronica och Marieke, vänskapens maktbalans och händelser som gör att livet sticker iväg i en helt ny riktning.