Auktion för Svenska PEN

Auktion till förmån för Svenska PEN.
Auktion till förmån för Svenska PEN.