Kontakt

Har du en fråga eller två, vill du boka ett framträdande eller bara ha tag på mig? Här är personerna du kan kontakta och adresser till dem.

Enberg Agency

Maria Enberg

maria@enbergagency.se

Bokförlaget Forum

Kerstin Ödeen

kerstin.odeen@forum.se

LB Förlag

Louise Bäckelin

louise@lbforlag.se

Du kan också nå Maria Ernestam direkt på info@mariaernestam.com eller följa henne på Facebook och Instagram.

Maria vid skrivmaskin