Sagt om Öga för öga, tass för tass

Maria Ernestam är en av Sveriges skickligaste bokstavsmagiker…

– Metro

Spänningsinslagen är utmärkt hanterade och den krypande olustkänslan av att det är något som inte stämmer tilltar, vilket ökar den dramatiska nerven. En eloge för det stramt och väl hanterade slutet. Författaren är uppenbarligen väl förtrogen med katter och deras beteenden, vilka skildras insiktsfullt.

Bibliotekstjänst (lektör Lilian Fredriksson, häftepos 15101247)

Öga för öga, tass för tass är en thriller i sann Maria-Ernestam-anda och passar bra för alla kattälskare. Och även för hundälskare, för den delen.

– tidningen Kulturen den 4/6 2015